Orval Jongeren in Gebed OJP

OJP februari


Beste (toekomstige) deelnemer of deelneemster aan OJP !

Wij nodigen je uit op het OJP weekend dat in februari zal doorgaan,

van vrijdagavond 31 januari tot zondag 2 februari 2020, in de namiddag.


Jij kwam misschien al één- of tweemaal in augustus…nu kan je deelnemen aan een mini-OJP!

En als je nog nooit aan dit avontuur deelnam, dan hopen we dat we je nu kunnen verwelkomen en ontmoeten!

Tijdens dit weekend, zullen er twee korte inleidingen zijn, om het Woord te (her)ontdekken, maar ook momenten om je ervaring met andere jongeren te delen of om gewoon, op je eigen ritme, stil te blijven, en zo God in het gebed proberen te ontmoeten. De rust van Orval en de gemeenschap is je gegeven en zal je hierbij helpen. Daarom zullen we ook actief deelnemen aan de gebedstijden van de monniken.


Prijs februari : 60 € (50€ sutdent en volgens ieders mogelijkheden)


Download files

Inschrijving

Inschrijving OJP februari

Om te kopiëren en te verzenden naar : ojp@orval.be
De plaatsen zijn beperkt. Aarzel dus niet om je in te schrijven.


Van vrijdag 8 februari 2019 vanaf 17u30 tot zondag 10 februari 15u30.

1.A Persoonlijke gegevens voor individuen

 • Naam : ................
 • Adres (woonplaats) : ................
 • Adres(kot, werkplaats) : ................
 • Telefoon/fax :................
 • E-mailadres : ................
 • Geslacht : m / v:................
 • Leeftijd : ................
 • Studie of beroep :................

1.B Persoonlijke gegevens voor koppels

 • Namen : ................ en ................
 • Adres (woonplaats) :................
 • Adres (werkplaats) : ................ en................
 • Telefoon/fax : ................
 • E-mailadres :................ en ................
 • Leeftijden : ................en ................
 • Studies of beroep : ................ en................

(graag als koppel twee afzonderlijke inschrijvingsformulieren invullen en de gegevens van 1B
elke keer opnemen).

2. Ik kom …

 • om te leren bidden : ja / neen
 • om mijn bidden te verdiepen : ja /neen

3. Mijn motivatie :

............

............

4. Ben je lid van een gebedsgroep ?

 • Ik ben geëngageerd in een christelijk geïnspireerde beweging : ja /neen
 • Welke ? ................

5. Deelname aan OJP :

 • Ik kom alleen, los van een of andere groep : ja / neen
 • Ik behoor tot een groep waarvan ook anderen zich inschrijven : ja / neen
  Naam van de groep : ................
 • Ik kom met vrienden. We behoren niet tot een of andere bestaande groep : ja / neen
  Eventueel naam :................
 • Ik bespeel een muziekinstrument, welk :.............
 • Ik rijd zelf met de wagen en kan nog…...........personen meebrengen, vanaf..........................(stad)
 • Ik zal vrijdag aankomen te Orval om ………uur.
 • Ik zal aankomen in het station van Marbehan om ……… uur (Mogelijk 17u06, maar ook 18u06 of 19u06).  
  Een wagen zal u komen ophalen.

6. Logement :

 • Ik stem in met een tweepersoonskamer : ja / neen
 • Ik verkies een eenpersoonskamer : ja / neen
 • Wij komen als koppel : ja / neen

7. Uitwisselingsgroep

 • Ik wens deel uit te maken van een Nederlands groep : ja / nee
 • Ik wens deel uit te maken van een tweetalige groep Frans/Nederlands : ja / nee
 • Ik wens deel uit te maken van een Franstalige groep : ja /nee

8. Op welke manier heb je OJP leren kennen ? .........................

9.Gezondheid :

 • bijzondere gegevens waar rekening moet mee gehouden worden (voedingsregime?)

10. Betaling 60€, 50€ student en volgens ieders mogelijkheden:

 • IBAN BE04 2670 0540 4131  
  code BIC GEBABEBB
 • ik verkies te betalen bij aankomst in de abdij : ja / nee

11. Persoonlijke opmerkingen of vragen:................

12. Datum van inschrijving:................

Om te verzenden naar : ojp@orval.be

∧ top