Bezoek

Liturgie van Kerstdag


maandag 24 december

  • 5u00 Metten
  • 7u30 Lauden
  • 11u30 Mis
  • 17u30 Vespers
  • 20u00 Kerstwake en nachtmis

dinsdag 25 december

  • 7u30 Lauden
  • 10u00 Kerstmis
  • 12u00 sexte
  • 17u30 Vespers
  • 20u00 Complies

De liturgische gebedstijden van de gemeenschap staan open voor allen die het wensen. De personen die eraan wensen deel te nemen worden vriendelijk verzocht zich, tien minuten vr het begin dan de diensten, aan de ingang van het monasterium aan te melden, om op tijd de kerk te kunnen bereiken.

∧ top