Brouwerij

Orval vakmanschap


De brouwerij van Orval, die binnen de abdij gevestigd is, werd in 1931 opgericht om de grootscheepse werken voor de heropbouw van Orval te financieren. Van in het begin werft de brouwerij leken als werkkrachten aan, onder wie de eerste meester-brouwer Pappenheimer, aan wie het recept toe te schrijven is. Het commercieel beleid van de brouwerij wordt aangepast aan de waarden die de kloostergemeenschap hanteert. De inkomsten van het merk worden besteed aan sociaal hulpbetoon en aan het onderhoud van de gebouwen.


SCHAARSTE VAN HET BIER

De liefhebbers van het bier van Orval getuigen van een trouw die ons blijft verrassen. Zij schijnen hun vrienden echter zodanig te hebben beïnvloed dat dit zo typische bier erg gevraagd wordt. Bijgevolg ontbreekt het bier te vaak en te snel zowel in de winkelrekken als in de horeca zaken !
De geboorteplaats van het bier ‘Orval’ blijft de Brouwerij van Orval, gelegen binnen de muren van de abdij van Orval waar de trappistenmonniken leven en aandeelhouder zijn van de onderneming.  De productie-installaties, die in de loop van de laatste vijftien jaren volledig zijn vernieuwd, behoren tot de meest moderne technologieën op brouwkundig vlak. Zij worden ingezet voor kwaliteit en respectvolle handhaving van de  oorspronkelijke productiemethoden die sedert bijna tachtig jaar op dezelfde plaats worden gevolgd.

U getuigt vaak van de waarde die u aan deze oorsprong hecht, en aangezien u goed beseft dat Orval geen industrieel park is, zal er nooit sprake kunnen zijn van een grote productieontwikkeling.
Zouden we met hoeveelheden van 40.000 hl gebrouwen en gebotteld bier in het jaar 2000, tot 73.000 hl in 2015, dan toch een capaciteitsgrens naderen? Wij moeten u volmondig JA antwoorden!  Hoe sterk u ons bier ook waardeert, des te sterker betreuren we het u dit te moeten zeggen en u dus niet méér te kunnen aanbieden.
De huidige productie van om en rond 73.000 hl per jaar, op voorwaarde dat zij zo regelmatig mogelijk plaats vindt in de loop van het jaar, betekent naar gebruik van onze installatie toe, de meest harmonische en optimale voorwaarde.

Een geringe overschrijding van de capaciteiten is niet onmogelijk, maar de noodzakelijke extra inspanningen op vlak van kwaliteit zijn dan niet meer evenredig. Aan deze productie-eisen voegen wij een constante zorg toe om de beschikbare volumes zo rechtvaardig mogelijk te verdelen tussen de verschillende distributeurs in België. Voorts proberen wij onze export geenszins te ontwikkelen. Het exportvolume blijft sedert vele jaren onder de grens van de 15%.
Op korte en middellange termijn kunnen wij dus slechts een stabilisatie van onze verkoop overwegen. Wij danken u voor uw begrip en voor uw trouwe waardering van het bier van Orval.


De GRONDSTOFFEN van het bier van Orval zijn bronwater, gemoute ‘tweerijïge’ lentegerst, aromatische hopvariëteiten en vloeibare kandijsuiker.

BROUWEN

Na het schroten en zogenoemde brouwen ‘met met infusie volgens Engelse methode, en een filtering gaat de wort naar een  kookketel, om er anderhalf uur te koken. Tijdens dit kookproces wordt de hop toegevoegd. Daarna wordt de wort afgekoeld.

GISTING

Tijdens de hoofdgisting die vier à vijf dagen zal duren, zetten de gisten de suiker om in alcohol en koolzuurgas. In Orval ondergaat het bier een zogenaamde “hoge” gisting bij een temperatuur tussen de 15° en 23 °C.

LAGERING

In de lagertanks worden een tweede giststam en grote zakken gevuld met hopbellen aan het bier toegevoegd. Twee tot drie weken zullen deze hopbellen “trekken “ in het bier en hun essentiële oliën afscheiden. Dit wordt drooghoppen of dryhopping genoemd.

AFVULLING

Na het centrifugeren, worden bovengenoemde gisten en vloeibare kandijsuiker toegevoegd om de hergisting op fles in te zetten, en het bier afgevuld. De brouwerij van Orval produceert maar één enkel flessenbier. Voortdurende controles staan borg voor optimale kwaliteit.

GISTING OP FLES

Het gebottelde bier zal nu  drie tot vijf weken nagisten in de « warme » kamers, op een constante temperatuur van 15°C.Geserveerd op deze keldertemperatuur komt het bier goed tot zijn recht.

De kegelvormige fles werd speciaal ontworpen voor dit bier, zodat  bij het uitschenken het gistbezinksel in de fles blijft en u kunt genieten van een schitterend bier. Dit gistbezinksel is rijk aan vitamine B en kan nadien worden opgedronken.


Brasserie d’Orval s.a.

Orval, n° 2,
B-6823 Villers-devant-Orval
Tel. : +32 61 311 261  /  Fax : +32 61 312 927
brasserie@orval.be

De brouwerij kan enkel bezocht worden tijdens de jaarlijkse opendeurdagen.


U herkent de trappisten producten aan dit teken. 
Er zijn wereldwijd maar tien trappistenbieren : www.trappist.com

∧ top