Orval Jongeren in Gebed OJP

OJP in Brussels

Jesus, Gij zijt ons licht. Kom ons ter hulp dat wij U zien. Jesus, stralende zon, open ons hart en maak ons vrij


Om de OJP-ervaring van luisteren en uitwisselen, opgedaan te Orval, te hernieuwen,

stellen wij u voor deel te nemen aan de avonden in de geest van OJP.


Waar ?

Deze ontmoetingen zulle doorgaan in de gemeenschap van de Zusters van Sint Andreas :

- Lambeaulaan, 108, 1200 Brussel
- metro Joséphine Charlotte. Tram 7, 25 halte Geirges Henri
- contact : Zuster Anne Peyremorte, e-mail, tel : 0494 62 97 67

Je kan er langs drie deuren binnen : zo kan je naar de gehele avond komen of selchts naar een gedeelte ervan.

- 19u00 gezamenlijke maaltijd (ieder komt met zijn boterhammen !)
- 20u00 : bijbel partage van het evangelie van het weekend (zondag)
- 21u00 : gezamenlijk gebed

Wanneer, vrijdag vanaf 19u00 :

  • 5 oktober 2018
  • 9 november
  • 7 december
  • 18 januari 2019
  • 15 maart
  • 26 april
  • 17 mei
  • 7 juni

 

∧ top