Nieuws

Tijdens dit weekend, zullen er twee korte inleidingen zijn, om het Woord te (her)ontdekken, maar ook momenten om je ervaring met andere jongeren te delen of om gewoon, op je eigen ritme, stil te blijven, en zo God in het gebed proberen te ontmoeten.

De rust van Orval en de gemeenschap is je gegeven en zal je hierbij helpen. Daarom zullen we ook actief deelnemen aan de gebedstijden van de monniken.

Meer informatie

nl