Bezoek

Hedendaags kunstwerk werd gecreëerd ter gelegenheid van de 950e verjaardag van de stichting van de Abdij van Orval in 2020. Christian Jaccard gebruikt de techniek van muurverbranding op het volledige 18e-eeuwse gewelf gelegen onder het dwarsschip van de kerk.

Het werk is geïnspireerd door de bogen van de oude romaanse cisterciënzerarchitectuur en de rondbogen van de glas-in-loodramen in de huidige kerk. Tegen de witheid van het pleisterwerk ontstaat het werk door thermische convectie op de muren en het uitdoven van meerdere “braisilleringen”. Het picturale gebaar ontwikkelt zich door het vluchtige gloeien van de thermische gel.

Contrasten van licht en schaduw onderstrepen het gelijktijdige spel van rondingen en roetsporen. Het kunstwerk ontwikkelt zich in de vluchtigheid van de vlammen, voorbij de zwaartekracht en in de bezinning van het gewelf. De ervaring van de creatie in situ steunt op de symbolische kracht van de locatie en weerspiegelt de bewogen geschiedenis van de abdij.

nl