Spiritualiteit

Om deze vraag te beantwoorden moeten we er een tweede stellen : wat is een monnik ?

Een monnik is iemand die in het diepst van zijn hart de roep van Christus heeft vernomen :
"Ga, verlaat je land en je familie, laat al je bezittingen achter, kom en volg mij !"
Daarop heeft hij in vertrouwen geantwoord : "Heer, hier ben ik".
En hij is naar het klooster gegaan en heeft er mannen gevonden die voor hem en zoals hij de verbintenis aangegaan zijn Christus te volgen op de weg van het monastieke leven.

nl