Spiritualiteit

Altijd, Heer, God onze Vader, altijd, Heer, zullen wij U loven. Gelukkig de mensen die U aanbidden, gelukkig de wereld die zich voor Uw liefde openstelt.
OCHTENDHYMNE

Meerdere keren per dag onderbreken wij onze activiteiten en komen we in de kerk bijeen om samen te bidden. Dag en nacht luisteren wij naar het Woord van God en zingen de Schepper onze lof toe. Met psalmen, hymnen en gezangen door de Geest geïnspireerd, zingen we voor God onze dank en onze vreugde uit. "Het is goed, Heer, in Uw aanwezigheid te leven." Mettertijd raken we op elkaar afgestemd, in geest en hart, harmonisch en eensgezind.

Het bidden van monniken is in deze wereld een sprekend teken van Gods transcendentie. Een gemeenschap van mannen die van het gebed de voornaamste activiteit van hun leven maken, herinnert allen eraan dat God leeft, dat Hij aanwezig is, dat ze met Hem verbonden zijn en daarin hun vervulling vinden. Bidden is de Levende nabij komen en van Hem het leven ontvangen.

"Het mooiste vertoog dat men over God kan houden is een leven dat geheel bestaat uit luisteren naar God en Hem antwoord geven. Dat is het wezenlijke, dat is voor een mens volheid van bestaan"(Mgr Coffy).

nl