Bezoek

Klooster-liturgie

De liturgische gebedstijden van de gemeenschap staan open voor allen die het wensen. De personen die eraan wensen deel te nemen worden vriendelijk verzocht zich, tien minuten vòòr het begin dan de diensten, aan de ingang van het monasterium aan te melden, om op tijd de kerk te kunnen bereiken.


 

Zondag


Maandag
tot
vrijdag


 

zaterdag


Metten 5u00 5u00 5u00
lauden 7u30 7u30 7u30
eucharistieviering 10u00   11u30
middaggebed 12u00 12u00  
vespersgebed 17u30    17u30
en eucharistieviering   17u30  
avondgebed 20u00 20u00 20u00

 


Luister naar de gemeenschap

nl