Verblijf

Alle gasten die aankomen, zullen ontvangen worden als Christus zelf.

SAINT BENOÎT

Een klooster is geen eiland, geen op zich gesloten wereldje. Van bij het begin wou Benedictus een open gemeenschap, die zich verbonden wist met de samenleving om haar heen en met de lokale Kerk.  In ieder die tot ons komt Christus herkennen : daartoe worden wij, monniken, uitgenodigd.


Sommige mensen komen materiële hulp vragen. Anderen willen op de een of andere manier gesteund worden bij hun geestelijke zoektocht. Ze komen met ons meebidden in de eucharistie of in het getijdengebed.  Ze kunnen met een monnik spreken die naar hen luistert en op hun vragen antwoordt of ze komen enkele dagen doorbrengen in een omgeving die hun stilte en schoonheid biedt.

In het gastenverblijf kunnen jongeren en volwassenen, mannen en vrouwen, groepen en enkelingen terecht om zich enkele dagen terug te trekken en te bezinnen.

Voor allen is het contact met de abdij, hoe kort ook, een gelegenheid om als in een glimp te zien dat onder de oppervlakte van het dagelijks leven op aarde Gods Rijk reeds verborgen aanwezig is.

nl