Orval Jongeren in Gebed OJP

OJP februari

Beste (toekomstige) deelnemer of deelneemster aan OJP !

Wij nodigen je uit op het OJP weekend dat in februari zal doorgaan,

van vrijdagavond 5i tot zondag 7 februari 2021, in de namiddag.


Jij kwam misschien al één- of tweemaal in augustus…nu kan je deelnemen aan een mini-OJP!

En als je nog nooit aan dit avontuur deelnam, dan hopen we dat we je nu kunnen verwelkomen en ontmoeten!

Tijdens dit weekend, zullen er twee korte inleidingen zijn, om het Woord te (her)ontdekken, maar ook momenten om je ervaring met andere jongeren te delen of om gewoon, op je eigen ritme, stil te blijven, en zo God in het gebed proberen te ontmoeten. De rust van Orval en de gemeenschap is je gegeven en zal je hierbij helpen. Daarom zullen we ook actief deelnemen aan de gebedstijden van de monniken.


Prijs februari : 60 € (50€ sutdent en volgens ieders mogelijkheden)

 

nl