Spiritualiteit

Als je bidt houd dan de hele wereld in je liefde geborgen.
AELRED, MONNIK UIT DE12DE EEUW

Omdat God Woord is, zijn er mensen die stilte worden. De echte stilte is niet leeg, ze is bewoond. Stilzwijgen is luisteren naar Iemand. De stilte is aandacht voor God en voor zijn Woord. Dit heel persoonlijke bidden gebeurt in een grote vrijheid, in de eenzaamheid van de eigen kamer of in de leeszaal, in de kerk of tijdens een wandeling in het kloosterpand of in de natuur.

Ieder neemt op zijn manier en volgens zijn ritme de tijd om liefdevol Gods woorden in de Bijbel te beluisteren, of om eenvoudig te verwijlen in de aanwezigheid van Die hem liefheeft, of om het leed en de hoop van onze wereld voor Gods aanschijn te brengen.

nl