Bezoek

IN HET BEGIN

WAS HET WOORD

EN HET WOORD WAS GOD.

 

HET WOORD IS VLEES GEWORDEN,

EN HET HEEFT ONDER ONS GEWOOND

EN WIJ HEBBEN ZIJN HEERLIJKHEID AANSCHOUWD.

 

NIEMAND HEEFT GOD OOIT GEZIEN;

DE ENIGGEBOREN ZOON VAN GOD,

HIJ HEEFT HEM DOEN KENNEN.

U wordt uitgenodigd om drie citaten uit het Evangelie van Johannes in u te laten doorklinken.
Ze initiëren drie ruimtes in een innerlijke beweging naar de apsis van de glorie.

Op een koorlessenaar kunt u met passages uit de Bijbel mediteren over elk van de symbolische plaatsen : de put, de kribbe, de passie, het licht van het kruis en de pelgrim van de wederopstanding.


Architect : Jean-Marie Duthilleul
Beeldhouwwerk van Christus : Geneviève Bayle
Licht : Patrick Rimoux

nl