Spiritualiteit

Salve Regina

ROOSVENSTER VOORAAN IN DE KERK

Tijd

Het vertrouwen van Maria die de monniken aankijkt, doordringt langzaam hun leven : haar innerlijke houding van beschikbaarheid voor en gehoorzamheid aan de Heer wordt ook de hunne. In hun hart zeggen zij haar na : "Hier ben ik, mijn God, ik ben bereid te doen wat Gij van mij verlangt".


Toon mij je agenda en ik zal je zeggen wie je bent.

De wijze waarop iemand zijn tijd gebruikt laat zien welk soort leven hij leidt en waar hij zijn prioriteiten legt. Waaraan besteedt iemand zijn tijd ? Voor wie maakt hij tijd ? In de agenda van de monniken komen de afspraken met God op de eerste plaats. De dag wordt gestructureerd rond deze belangeloze ogenblikken, rond de schijnbaar onrendabele uren die de gebedstijden zijn.

Daar ligt de waarde van het monastieke leven : er worden bewust ogenblikken ingebouwd waarop men niets anders moet doen, niets dan de tijd nemen om voor God te leven, tijd om als broeders samen te komen en samen Gods liefde voor de mensen te bezingen, tijd om in stilte te verwijlen in de aanwezigheid van Hem die het leven geeft.

nl