Spiritualiteit

 Wie is de man die verlangt naar het leven en graag goede dagen ziet ?
vRAAGT BENEDICTUS BIJ HET BEGIN VAN ZIJN REGEL VOOR MONNIKEN

Een monnik wil ten volle leven. Hij is tot de ontdekking gekomen dat hij daarvoor eerst in zichzelf moet keren. Hij moet een ommekeer maken naar zijn eigen hart. Daar, in zijn diepste binnenste, kan de mens met God in relatie treden. In het gebed ontdekt hij blij verwonderd dat hij Gods geliefde zoon en tegelijk aller mensen broeder is : hij is mens, uniek en solidair.

Het klooster is een huis van Godzoekers en daardoor een leerschool van liefde, broederschap en eenvoud.

nl