Spiritualiteit

Wij sporen hen aan regelmatig te werken en hun eigen kost te verdienen.
SINT PAULUS 

Ora et labora : Bid en werk


Dit adagium vat in twee woorden heel het monastieke leven samen. Gedurende een groot deel van de dag zijn de monniken aan het werk. Hiermee voorzien zij in hun eigen onderhoud en kunnen ze ook anderen helpen. Ledigheid is de vijand van het gebed : het werk zorgt voor evenwicht in ons leven, houdt ons met beide voeten op de grond en in de realiteit van elke dag met zijn vreugden en geneugten. Door dag in dag uit heel gewoon werk te verrichten en door de last en de sleur van materiële zorgen op ons te nemen, onderwerpen wij ons aan de algemene wet van de arbeid : Gij zult uw brood verdienen in het zweet uw aanschijns. Alle werk wordt zo rustig en kalm mogelijk verricht ; als het bovendien nog beleefd wordt als een vorm van solidariteit en dienstbaarheid en volbracht onder Gods oog, kan het een stil en eenvoudig gebed worden.

Het werk dat in Orval verricht wordt, is erg verscheiden van aard. De best gekende economische activiteiten van het klooster zijn te situeren in de sector van de voedingsindustrie, maar er gebeurt meer dan dat. Zo zijn er vooreerst de ontginning van het bos, werkplaats van banketbakkerij, bindend, iconografie, het onderhoud van de gebouwen en de omgeving, en daarnaast de hele rits diensten en huishoudelijke taken die onvermijdelijk zijn in een gemeenschap waar constant een tiental mensen leven : het werk in de keuken, de wasserij, de ziekenafdeling, de bibliotheek...

Naar goede cisterciënzergewoonte leeft de gemeenschap van Orval van haar eigen werk : het onthaal. In de brouwerij wordt bijna uitsluitend door lekenpersoneel uit de streek gewerkt. De inkomsten ervan gaan naar verschillende vormen van liefdadigheid en sociaal hulpbetoon en naar het onderhoud van het domein.

Werken is dienstbaarheid, deelname aan het lijden van de mensheid.
Door met hart en ziel te werken wordt men een ander mens.
Dit opent de weg naar een betere wereld.
Aldus wordt ons werk vreugde.


DUURZAAM BOSBEHEER EN BRANDHOUT

De gemeenschap beheert het bosdomein van de abdij van Orval, dat is opgenomen in Natura 2000, op basis van duurzame criteria. In de waterrijke vallei bevindt zich het natuurreservaat van Orval.

De jonge broers kappen brandhout, wat gekloofd en gezaagd wordt in houtblokken van 33 cm en verkocht per kubieke meter. Het brandhout wordt verkocht aan particulieren in de onmiddellijke omgeving van Orval.

nl