Bezoek

Het natuurreservaat "De weiden van Orval", jachtterrein en voorraadkamer

De weiden in de bodem vallei worden beheerd door middel van extesieve begrazing, van april tot novembre, door boerenkoeien van het Highland-ras.  De vleermuizen vliegen langs de bosranden, loerend op prooien.

De bedoeling van dit beheer is het aantal insecten dat er leeft te vermeerderen - een belangrijke voedselbron voor de vleermuizen - door de aanweizgheid van poelen, dood hout,...  Bovendien wordt de veestapel  klein gehouden en zijn meststoffen en pesticiden in het reservaat verboden.


De belangrijkste soorten die in het gebied voorlomen

In het abdijgebied leven vier soorten vleermuizen die in Wallonië bijzonder zeldzaam zijn omdat ze uiterst gevoelig zijn voor veranderingen in hun leefmilieu :

 • De vale vleermuis
 • De grote hoefijzerneus
 • De kleine hoefijzerneus
 • De grootvoorvleermuis

Wandeling rondom het natuurreservaat de weiden van Orval

 • Wandeling lans de weiden van Orval : Ondek hoe de vleermuizen leven, ontmoet een kudde Highland-koeien en verken de wortels van een cisterciën zervallei.  Omgeveer 1 uur, 5,5km
 • Route langs de grenspalen : 1u30 6,5km
 • Wandeling van Chameleux : 2u30  11,5km

De cisterciënzervallei

Deze vochtige valleibodem, die vandaag de dag beschermd gebied is, is naum verbonden met de cisterciënzerabdij van Orval.

Al eeuwenlang bewerken en benutten de cisterciënzers het waterwegennet :

 • door visrijke meren aan te leggen
 • door gebruik te maken van schoepenradere
 • door vanaf de zestiende eeuw in de buurt van de abdij een staalfabriek op te rechten

De bloei van deze industrie is onder meer te danken aan deze drie factoren :

 • de ligging van het meer van de smederij van Orval aan de samen vloeing van frie rivieren
 • de nabijheid van de ijzerertsmijnene van Lotharingen
 • het hakhoutbeheer van de haagbeuk voor gebruik als houtskool

De smederij heeft bijgedragen aan de groei van activiteiten zoals de metaalzuivering, de gereedschapsmakerij, het bespijkeren en de plaatslaferij.

In de achttiende eeuw stond de metaalindustrie van de abdij in het Bekken van Lotharingen aan de absolute top voor wat betreft de productie van gietijzeren blokken.

Sinds 1926 graast in de vallei ook een kudde melkkoeien, voor de productie van de kaas van Orval.  Een gedeelte van dit gebied vormt momenteel het natuurreservaat "De weiden van Orval".

nl