Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf,want Hij zal eens zeggen : "Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen."

REGEL VAN SINT BENEDICTUS


De cisterciënzer monniken van het trappistenklooster van Orval vertoeven gaarne met U op deze site.

Onze abdij is een afwisselend geheel.
Daarom proberen wij U klaar en bondig in te lichten.

Hopelijk vindt U een antwoord op uw vragen, terwijl wij U enkele aangename momenten toewensen in ons gezelschap !

nl