Bezoek

Liturgie van Kerstdag

zaterdag 24 december

  • 11u 30 miss
  • 17u 30 Vespers
  • 20u 00 Kerstwake en nachtmis

zondag 25 december

  • 10u 00 Kerstmis
  • 12u 00 sexte
  • 17u 30 Vespers
  • 20u 00 Complies

De liturgische gebedstijden van de gemeenschap staan open voor allen die het wensen. De personen die eraan wensen deel te nemen worden vriendelijk verzocht zich, tien minuten vr het begin dan de diensten, aan de ingang van het monasterium aan te melden, om op tijd de kerk te kunnen bereiken.

nl