Bezoek

Liturgie van Goede week


Palmzondag 2 april

- 10u00 eucharistie van palmen et passie


Witte donderdag 6 april

- 5u00 Metten
- 7u30 Lauden
- 18u30 Eucharistie : Herdenking van het Laatste Avondmaal


Goede vrijdag 7 april

- 5u00 Metten
- 7u30 Lauden
- 9u00 Tiercen
- 12u00 Sexten
- 16u00 Passieviering
- 20u00 Completen


Stille zaterdag 8 april

- 5u00 Metten
- 7u30 Lauden
- 9u00 Tiercen
- 12u00 Sexten
- 14u15 Nonen
- 17u30 Vespers
- 20u00 Completen


Paaszondag 9 april

- 5u00 Paaswake (duurt tot ongeveer 7u30)
- 10u00 Hoogmis
- 12u00 Sexten
- 17u30 Vespers
- 20u00 Completen


Paasmaandag 10 april

- Eucharistieviering op 17u30


De liturgische gebedstijden van de gemeenschap staan open voor allen die het wensen. De personen die eraan wensen deel te nemen worden vriendelijk verzocht zich, tien minuten vòòr het begin dan de diensten, aan de ingang van het monasterium aan te melden, om op tijd de kerk te kunnen bereiken.

nl